MPK w Olsztynie przewiduje zapowiadaną od maja podwyżkę cen biletów. Kierownictwo spółki chce podnieść cenę biletu normalnego o 30 groszy natomiast biletu sieciowego o 10 złotych.

Drożej ma być również na liniach podmiejskich. W strefie do 10 kilometrów cena biletu normalnego ma wzrosnąć o 40 groszy, a w strefie powyżej 10 kilometrów cena wzrośnie o 50 groszy.
Podwyżkę zarząd MPK motywuje wzrostem cen paliw, wyższą płacą minimalną, wyższymi opłatami za użytkowanie wieczyste gruntu i zmniejszeniem dopłat z budżetu miasta.
Proponowane ceny biletów na przejazdy komunikacją miejską w Olsztynie będą należeć do najdroższych w Polsce.

żródło: Radio Olsztyn