Do muzeum w Elblągu powróciły unikatowe zabytki kultury gockiej. Przez rok prezentowane były na wystawie „Rzym i barbarzyńcy. Powstanie nowego świata” przygotowanej przez Centrum Wystawiennicze w Bonn.

Na początku ubiegłego roku wystawa Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Elblągu gościła w Wenecji. Ekspozycja pokazywała przemiany na obszarze europejskiej części świata antycznego w schyłkowym okresie istnienia Cesarstwa Rzymskiego wskutek częstych kontaktów z ludami barbarzyńskimi. Przemiany te ilustrowały najcenniejsze zabytki z całej niemal Europy. Szacuje się, że wystawę w Bonn obejrzało ponad 120 tysięcy osób.
Polski wkład do tej europejskiej wystawy to niezwykłe zabytki znalezione w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na cmentarzysku w Weklicach w okolicy Elbląga. Do Wenecji i Bonn pojechał m.in. zestaw do picia wina oraz wyposażenie grobu Księżniczki Gockiej, zawierające naczynia importowane z terenu Imperium Romanum. Wzbudziły one ogromne zainteresowanie nie tylko wśród znawców. Zabytki już wróciły do Elbląga, można znowu oglądać je na wystawie Skarby Gotów.

Ÿródło: Radio Olsztyn