W całym kraju kończy się ostatni w tym roku pobór do zasadniczej służby wojskowej. Do jutra poborowi z Warmii i Mazur, łącznie 114 mężczyzn, muszą się stawić do wcześniej wskazanych jednostek.

69 z nich trafi do jednostek na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, głównie do 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Kilku zostało także oddelegowanych do Bartoszyc i Morąga. Pozostałych 45 poborowych trafi do jednostek spoza województwa, przede wszystkim do sił powietrznych, marynarki wojennej i batalionów reprezentacyjnych. Część z nich po zakończeniu służby zasadniczej pozostanie w wojsku. Rozpoczynający pracę zawodową szeregowy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 2 tysięcy złotych, umundurowanie, zakwaterowanie i wyżywienie.

Ÿródło: Radio Olsztyn