W Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyła się rozprawa we wznowionym procesie dotyczącym linczu we Włodowie. Do zdarzenia doszło w 2005r., kiedy 6 mieszkańców Włodowa zaatakowało recydywistę, który groził im maczetą.

Policja nie zareagowała na wcześniejsze zgłoszenia mieszkańców, więc dokonali samosądu na Józefie C. Podczas dzisiejszej rozprawy przesłuchano dwóch świadków – emerytowanych obecnie – funkcjonariuszy policji, w tym dyżurnego przyjmującego zgłoszenie o mającej miejsce we Włodowie awanturze oraz policjanta biorącego udział w czynnościach operacyjnych po samosądzie wykonanym na Józefie C.
Jak mówi obrońca Małgorzata Lubieniecka – Chełstowska świadkowie nie wnieśli do sprawy nic nowego. Świadkowie potwierdzili jedynie składane już wcześniej wyjaśnienia odnośnie nie wysłania radiowozu na trzykrotne telefoniczne zawiadomienie mieszkańców o awanturach Józefa C. Funkcjonariusze zostali skazani prawomocnym wyrokiem za brak interwencji w tej sprawie – powiedział mecenas Ryszard Afertowicz. Kolejne przesłuchania świadków odbędą się jutro.

Ÿródło: Radio Olsztyn