Zarząd Regionu Elbląskiego Solidarności postuluje pilne podjęcie działań aby zmienić przepisy dotyczących zasiłków dla bezrobotnych. Pismo w tej sprawie trafiło do wojewodów i marszałków z Warmii, Mazur i Pomorza.

Kryzys finansowy spowodował zwolnienie w ostatnim czasie blisko 2 tysięcy osób na terenie działania zarządu regionu czyli obszarze dawnego województwa elbląskiego. Solidarność chce wydłużenia czasu pobierania zasiłków tam, gdzie dochodzi do masowych zwolnień pracowników. Skutkiem obecnie panującego kryzysu jest lawinowe zwalnianie pracowników lub nie przedłużanie umów o pracę pracownikom terminowym – czytamy w piśmie do władz obu województw. Ponieważ prognozy ekonomiczne nie są optymistyczne, założyć należy dalsze zwolnienia pracowników. „Wysyp” bezrobotnych spowoduje wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej oraz nie posiadających żadnych źródeł utrzymania. Dlatego zdaniem działaczy Solidarności, należy już teraz temu zapobiec. Związkowcy uważają, że pilnie trzeba zmienić przepis regulujący czas pobierania zasiłków.

Ÿródło: Radio Olsztyn