Jeden chętny wyraził chęć kupna elbląskich Zakładów Mięsnych. Na ogłoszoną przez syndyka sprzedaż Elmeatu wpłynęła 1 oferta. Nieoficjalnie mówi się o Zbigniewie Nowaku, właścicielu Zakładów Mięsnych w Gdańsku.

Cena wywoławcza upadłych zakładów wynosiła niespełna 4 miliony złotych plus VAT. Nieruchomość to: 1,5-hektarowa działka oraz zakład przetwórstwa mięsnego z maszynami trwale zamontowanymi w budynku. Niestety, syndyk Elmeatu nie jest obecny w Elblągu i nie chce udzielać telefonicznie informacji na ten temat. Na potwierdzenia sprzedaży zakładu trzeba – jak powiedział Radiu Olsztyn – poczekać do połowy przyszłego tygodnia.
Z co najmniej 2 powodów, na sprzedaż liczą byli pracownicy. Pierwszy
to szansa na pracę, drugi – nadzieja na odzyskanie części zaległych pensji. Elmeat był zadłużony m.in. w Banku Gospodarki Żywnościowej, u dostawców i w ZUS-ie. Bogata niegdyś firma upadła mimo przeniesienia jej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tego, że dysponowała nowoczesną bazą i siecią własnych sklepów. Kilkukrotne próby jej sprzedaży kończyły się fiaskiem, cena i długi rosły, a kolejni kontrahenci tracili cierpliwość i wycofywali się z chęci kupna Elmeatu. Jak będzie tym razem trudno powiedzieć.

żródło: Radio Olsztyn