O jeden indeks Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na studia stacjonarne ubiegały się w tym roku niespełna 3 osoby. Ruszył tymczasem nabór na studnia zaoczne.

O jeden indeks Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ubiegały się w tym roku niespełna 3 osoby. Znane są wyniki rekrutacji na studia stacjonarne. Najbardziej obleganym kierunkiem była medycyna, gdzie aż 13 osób ubiegało się o jedno miejsce. Zaraz za medycyną jest pedagogika specjalna, a następnie niezmiennie już od kilku lat plasują się kierunki humanistyczne takie jak: administracja i prawo. Najmniej oblegane są kierunki inżynierskie. Tutaj aż na 27 kierunkach poza geodezją i budownictwem będzie prowadzony we wrześniu dodatkowy nabór.

Dziś tymczasem ruszył nabór na studnia zaoczne. Dla studentów zaocznych uczelnia przygotowała 4 i pół tysiąca miejsc. Komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w 3 punktach. Przy ulicy Żołnierskiej papiery mogą składać osoby, które chciałyby studiować na wydziale matematyki i informatyki, nauk medycznych i nauk społecznych i sztuki lub na wydziale teologii. W Centrum Nauk Humanistycznych przy ul. Obitza 1 będą przyjmowane dokumenty osób ubiegających się o indeks na wydziałach: bioinżynieria zwierząt, geodezja gospodarki przestrzennej, humanistycznym oraz kształtowania środowiska i rybactwa. Uczelnia uruchomiła tez punk przyjmowania dokumentów w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ulicy Oczapowskiego 12B. Tam powinni przyjść wszyscy, którzy chcieliby studiować na wydziale biologii, nauk technicznych lub na wydziale prawa i administracji. Formularze można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

żródło: Radio Olsztyn