Stopa bezrobocia na Warmii i Mazurach spadła do 15,9 procent. Jest najniższa w historii województwa. Na koniec lipca, w powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych niespełna 80 tys. bezrobotnych.

Jest to o 1,8 procent mniej niż w czerwcu i o 22 procent mniej niż w lipcu rok temu. Wzrost zatrudnienia jest spowodowany dobrą sytuacją gospodarczą w regionie. Przedsiębiorcy poszukują ludzi do pracy szczególnie w handlu, gastronomii, hotelarstwie, rolnictwie i budownictwie. Dużą rolę odgrywają także środki finansowe na promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową pochodzące z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym roku do dyspozycji urzędów pracy jest ponad 190 milionów złotych. Wzrosła też liczba ofert pracy za granicą. Za pośrednictwem urzędów pracy w regionie w pierwszej połowie roku pracę poza terytorium kraju znalazło prawie 700 osób. Według oceny wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Urszuli Pasławskiej, odpowiedzialnej za działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, sytuacja na rynku pracy w województwie jest stabilna, a w związku z dynamicznym rozwojem gospodarki, jak również zaplanowaniem dużych środków z programu Kapitał Ludzki, liczba bezrobotnych powinna sukcesywnie zmniejszać się.

żródło: Radio Olsztyn