Rektor Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego prof. Józef Górniewicz chce dostępu do tajnych informacji dla swoich współpracowników, a przy tym sprawdzenia ich przeszłości.

Każdy, kto ubiega się bowiem o takie pozwolenie, musi wypełnić bardzo szczegółowy formularz dotyczący między innymi jego przeszłości. Jak tłumaczy rektor Józef Górniewicz trzeba rozwiać wszelkie wątpliwości co do wiarygodności jego podwładnych, a takie pojawiły się m.in. odnośnie jednego z prorektorów Władysława Kordana. Jak mówi profesor Górniewicz, wnioski lustracyjne 8 współpracowników rektora: 5 prorektorów, kanclerza i 2 jego zastępców zostały złożone wcześniej do Instytutu Pamięci Narodowej. Odpowiednia opinia nie nadeszła stąd alternatywna wersja „lustracji” współpracowników rektora UWM.

żródło: Radio Olsztyn