Sąd rejonowy w Giżycku skazał wójta gminy Wydminy Tomasza P. na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Wójt musi też zapłacić 3 tysiące złotych grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.

Prokuratura zarzucała wójtowi Tomaszowi P., że tuż przed wyborami w 2006 roku wyremontował wiejskie drogi, a w dokumentacji wykazał, że zrobił to po wyborach. Nieprawidłowości wykryła komisja rewizyjna rady gminy Wydminy. Dziś sąd uznał, że wójt przekroczył swoje uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny i na mocy art. 231 kodeksu karnego wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo wójt złamał prawo fałszując dokumenty i z art. 271 kk skazany został na 5 miesięcy. Sąd wymierzył łączną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą zawiesił na 2 lata. Wójt musi też zapłacić 3 tysiące złotych grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.

Ÿródło: Radio Olsztyn