Przeniesienie większości uprawnień na samorządy, ograniczenie kompetencji kuratora, obniżenie wieku szkolnego do 6 lat – to głównie założenia rządowego projektu ustawy o reformie systemu oświaty.

O projekcie z samorządowcami i dyrektorami szkół z Warmii i Mazur rozmawia w Olsztynie wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski. Zdaniem ministra polskie szkoły są już gotowe na reformę oświaty. Zgodnie z projektem kuratorzy mają ograniczone kompetencje. Nie będą mogli między innymi zawetować decyzji samorządu o zamknięciu którejś ze szkół. Nie będą także decydować o stypendiach czy innych pomocach finansowych dla najuboższych czy najzdolniejszych uczniów. Mają skupić się jedynie na nadzorze pedagogicznym i wdrażaniu programów naprawczych w placówkach. Rządowy projekt ma również ułatwić przekazywanie szkół publicznych zarówno fundacjom, stowarzyszeniom jak i osobom prywatnym. Przekazanie takie ma się jednak odbywać tylko na określony czas, tak aby szkoły nie mogły zostać sprywatyzowane.

Ÿródło: Radio Olsztyn