Kolejna duża inwestycja drogowa blisko centrum miasta. Autor: Paweł Kicowski. — To skrzyżowanie zostało pominięte w projekcie tramwajowym, a również wymaga przebudowy — oznajmia Zbigniew Gustek, wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.