Praca zamiast zasiłku – partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach oraz indywidualne ścieżki zatrudnienia – takim tematom są poświęcone dwa seminaria, które odbędą się w Olsztynie w dniach 17 i 18 lipca.