W styczniu tego roku Rada Miasta Olsztyn podjęła kontrowersyjną uchwałę w sprawie podwyżki czynszów mieszkań komunalnych. Jak pisaliśmy, żeby uchronić zamożniejszych mieszkańców, uchwała umożliwiała wykupienie lokali za 20 proc. ich wartości,