Organizatorzy zapowiadali akcję tak: "Jak nakazuje tradycja każdą nowo oddaną do użytku rzecz należy do tego użytku oddać oficjalnie i z wielką pompą. Trzeba oddać nawet wtedy, kiedy do użytku rzecz ta się nie nadaje i używana przez nikogo nie będzie.