WWiM 02.08.2012. Dobiega końca wielka inwestycja w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, polegająca na rozbudowie i doposażeniu budynku. 1 sierpnia plac budowy razem z dyrekcją szpitala, wykonawcami inwestycji i