Prace nad budową torowiska zaczęły się się na 690-metrowym odcinku ul. Płoskiego. Już wiadomo, że kierowcom się trochę pogorszy, bo robotnicy zajmą jeden pas ruchu. Torowisko na ul. Płoskiego ma być po prawej stronie jezdni, którą wyjeżdża się z