Moim sąsiadom tej cechy zabrakło. Wiesław Barański, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" rozkłada ręce. — Spółdzielnie są dla ludzi, nie dla psów — komentuje. Anna Karpiak mieszka przy Dworcowej 19 od lat. Od niedawna niepokoi ją rosnąca